آدرس و شماره تماس مدرسه راهنمایی

 
آدرس دبیرستان متوسطه دوره اول پسرانه موعود
 
 
نشانی از بزرگراه شیخ فضل الله نوری :
 بزرگراه شیخ فضل الله غرب به شرق ، دسترسی محلی قبل از خروجی یادگار امام ،  ابتدای کوچه ذوقی ، پلاک 23
 
 
*******************
 
نشانی از خیابان ستارخان :
خیابان حبیب اللهی، خیابان یکم دریانو،  خیابان همایونشهر جنوبی ، خیابان لطفعلی خانی ،  انتهای کوچه پارس ، نبش کوچه ذوقی و مظاهری کرمانی ، پلاک 23
 
 
******************************************
 
شماره تماس:
دوره اول : 66519215 - 66538069
 
ارتباط با دفتر مجتمع :44218222
روابط عمومی و ثبت نام مجتمع :66538032
 
 
 

نقشه