دبیر اجتماعی

 
اقای محسن نظری زاده
 
دبیر محترم مطالعات اجتماعی -
پایه، هشتم و نهم
 
 
تحصیلات:

 

مهندس محسن نظری زاده ( کارشناسي ارشد MBA  دانشگاه شهيد بهشتي )

سوابق :
 • از موسسین مجمع علمی دانش آموزان نمونه از سال 1378
 • مدیر مجمع علمی دانش آموزان نمونه از سال 81 الی 83
 • از موسسین موسسه میعاد دانش پژوهان از سال 83
 • از موسسین دبیرستان پسرانه موعود از سال 84
 • مسئول و مشاور پایه دوم در دبیرستان موعود از سال 84 الی 87
 • مسئول و مشاور پایه اول در دبیرستان موعود در سال 88-87
 • معاون آموزش و مسئول المپیاد دبیرستان از سال 88 الی 90
 • مسئول و مشاور پایه سوم در سال های 90-91 و 92-93
 • مدیر داخلی دبیرستان موعود از سال 91 تا94
دوره های گواهینامه های مرتبط:
 

آشنایی کامل با مهارت های موفقیت تحصیلی –– گذراندن دوره مقدماتی تئوری انتخاب   گذراندن دوره حرفه ای  مدیریت زمان و مهارت حل مسئله – دارای گواهی نامه دوره تندخوانی شریف

 

سوابق شغلی مرتبط:
 • عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران از سال 86
 • دارنده پایه 2  نظارت و اجرای در رشته مهندسی عمران از سازمان نظام مهندسی استان تهران
 • مهندس مجری پروژه ساختمان نیکان خ وزرا در سال های 79 و 80
 • مدیر پروژه ساختمانی شرکت عصر دانش افزار در پارک فن آوری پردیس در سال 81
 
اقای فرهاد شکیبایی
 
دبیر محترم مطالعات اجتماعی -
پایه هفتم
 
تحصیلات:
 
تکنولوژیست آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی  دانشگاه تهران
و دانشجوی کارشناس ارشد روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی
 
سوابق :
 
10 سال معاونت دبستان
10 سال تدریس در پایه های دوم تا پنجم دبستان
4 سال تدریس در پایه های چهارم تا ششم آموزشگاه های برتر تیز هوشان
عضو گروه راه اندازی دبستان مفید
عضو گروه راه اندازی دبستان های سلام
برگزاری کارگاه های تربیت مربی دبستان
ترجمه کتاب کارت آموزشی