بیوگرافی

 
حسین طالبی
دبیر محترم پیام های آسمانی -
پایه هفتم و هشتم

 

*تحصیلات:

مهندسی نرم افزار کامپیوتر

کارسناسی ارشد علوم حدیث

تحصیلات حوزوی سطح2

 

*سوابق تدریس :

دبیر دروس دینی، قرآن

مربی و مشاور دوره های تربیت اسلامی

 
جمله یا حدیث تاثیرگذار :
من نصب نفسه للناس اماما فلیبدا بتعلیم نفسه
قبل تعلی مغیره