دبیر عربی هفتم و هشتم ونهم

 
داود کریمی
 
دبیر محترم عربی -
پایه هفتم ، هشتم و نهم
تحصیلات:
کارشناسی علوم قرآن وحدیث
مدارک تخصصی:مدرک تخصصی قرائت از شورای عالی قرآن ،گواهی نامه تربیت مدرس روخوانی و روانخوانی از سازمان دارالقرآن کریم
رتبه های کسب شده:شش دوره نفر اول استان در مسابقات اوقاف،نفر اول مسابقات نیروهای مسلح،نفر سوم مسابقات دانشجویی کشور وسه دوره نفر اول مسابقات استان،نفر سوم مسابقات برگزیده های هر استان در مسابقات اوقاف ،نفر دوم مسابقات دانش اموزی کشور
*سوابق تدریس:
 
۵سال  دبیرستان دوره دوم دبیر دین و زندگی  و عربی دهم و یازدهم ،مدرس تخصصی قرائت دبیرستان دوره دوم مفیدیادکار امام، دبیر قرآن و پیام آسمانی دبیرستان مفید یادگار امام ، ‌دبیر پیام آسمانی  و عربی دبیرستان آیینه منطقه ۵ ،دبیر قرآن دبیرستان دوره اول امام صادق (ع) سعادت آباد ، دبیر قرآن و عربی دبیرستان امام جعفر صادق(ع) ، دبیر عربی و پیام آسمانی دبیرستان طه پایگاه یکم شکاری