سید محمد حسین خیاط اردستانی
دبیر محترم ریاضی -
پایه هفتم ، هشتم و نهم
تحصیلات :
کارشناسی مهندسی متالورژی صنعتی
کارشناسی ارشد مشاوره خانواده
سوابق کاری:
* مدیر و مسئول پایه در
دبیرستان های موعود و امام خمینی(ره)
* تدریس ریاضی پیشرفته در دبیرستان موعود
* تدریس ریاضی در دبیرستان امام خمینی(ره)
*مدیر پایه همزمان پایه های هفتم و هشتم دبیرستان موعود
*عضو اصلی تیم تبلیغات و مسئول راه اندازی آموزش آنلاین و همچنین طرح "یادگیری معکوس" در دبیرستان موعود
-*معاونت علمی و آموزشی مجمع علمی میثاق
*دارای گواهینامه دوره آموزشی "یادگیری معکوس"
 
جمله یا حدیث تاثیرگذار :
 
در هر قطره باران وعده رشد دوباره نهفته است . هر قطره هدفی دارد
حتی اگر خودش متوجه نباشد . فکر می کنم ما هم بعضی وقتها این چنین
می شویم و فکر میکنیم که هدفی نداریم ولی داریم ...