درج مطلب

 
علیرضا قجر
 
معاون محترم اموزشی
-
 
مدرس فيزيك پايه و المپيــاد
 طراحي برنامه راهبردي و مدلهاي آموزشي 
مشاور آموزشي كنكور و پايه با ٢3 سال سابقه در...
 
تحصیلات:
 
 فيزيك پايه و المپيـــاد در: دبيرستان هاي علامه طبــاطبايي، ســلام، دكتر حسابي، علامه اميني، مصبــاح، موعــود و برخي مدارس ديگر  فيزيك مكانيك و استاتيك در: دانشكده فني و مهندسي دانشگاه جامع علمي كاربردي خانه كارگر
سوابق:
 
 دبيرستانهاي علامه حلي، علامه طباطبايي، سلام، موعود و برخي مدارس ديگر  مؤسسات و مراكز آموزشي راويان حكمت، مجمع علمي دانش آموزان نمونه ( مجمع علمي نخبگان كنوني )، كاغذسفيد، مبنا، جهادي مفيد (وابسته به دبيرستان مفيد)، طنين همت، گام اول(NGO (  موارد پروازي در استانهاي خراسان، مازندران، يزد، خوزستان، بوشهر، سيستان و برخي مدارس ديگر 
سوابق مدیریتی:
 
مشاور مديريت مدارس و مراكز آموزشي در مجموعه مدارس امام حسين عليه السلام و برخي مراكز ديگر  مدير عامل و عضو مؤسسين مجموعه آموزشي كاغذ سفيد  سيستم هاي هم افزايي و همچنين مديريت تعالي در موسسه ميعاد دانشپژوهان (مجتمع آموزشي موعود)
 

ساعات ملاقات

همه روزه
 
 

ارسال پیام

گیرنده